Etiketinsan ve makine arasındaki biyolojik sınırlar