Etiketkoronavirüs doğa ile uyumlu teknolojileri üretmemizde ve kullanmamızda tetikleyici olur mu